kullanıcı sözleşmesi

rap90 platformunu kullanırken sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında detaylı açıklama sayfasıdır.

rap90 platformuna oturumsuz olarak eriştiğiniz durumlarda ip, ziyaret tarihi, ziyaret adresi, işlem adı, tarayıcı üst bilgileri ve cihaz bilgileri otomatik olarak kayda alınır ve saklanır.

rap90'da oturum açmanız durumunda ise oturumsuz kullanıcılarda tutulan veriler haricinde; nick, şehir bilgisi, doğum tarihi, cinsiyet, eposta adresi, favoriler, oylar, girdiler ve açılan başlıklar, direkt mesajlar ve hesaplar arası ilişki kayıtları ve moderasyon detayları saklanmaktadır. hesap oluştururken ya da düzenlerken verdiğiniz bilgiler platform üzerinde hesabınız aktif olduğu sürece saklanmaya devam eder. hesap aktifliği devam ederken silinen girdiler ise geçici bir bölümde silindiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle saklanmaya devam eder.

5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (kvkk) çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için şikayet ve başvurularınızda bizimle doğrudan paylaştığınız verileri kanuni süreler boyunca saklamaktayız.

5651 sayılı kanun kapsamında işlem zamanı, ip adresleri, tarayıcı ve cihaz bilgileri kanuni süreler boyunca saklanmaktadır.

rap90 platformunu kullanılırken toplanan veriler, platform özellikleri, kullanıcılar arası iletişimi, kullanıcının rap90 platformu deneyimini kişiselleştirilebilmesini, kullanıcıların kendi ilgi alanlarına uygun reklamlar görmesi ile aynı reklamları tekrar tekrar görmemesinin sağlamak, kullanıcıları tanımlamak, kayıt esnasında kullanıcıyı tanımak ve hesabını onaylamak, gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmek, 18 yaşının üzerindekiler tarafından rap90'ın kullanıldığını teyit etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, rap90'ın trafiğini analiz etmek, rap90'ı nasıl kullandığınızı anlamak, 5651 sayılı kanun ve kvkk kapsamında yapılan başvuruları değerlendirebilmek, rap90'daki içeriklerin moderasyonunu yapabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak bu gizlilik politikası ve kvkk'ya uygun olacak şekilde işlemekteyiz.

topladığımız veriler, kvkk'nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

yetkili mercilerden gelen usulüne uygun talepler gereğince talepte bulunan yetkili mercilere iletilmesinin zorunlu olduğu haller dışında kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır. verilerinizi, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme amacıyla bu konuda destek aldığımız 3. taraflarla(google marketing) anonim olarak paylaşabiliriz.

rap90, gizlilik politikamıza tabi olmayan diğer internet sitelerine yönelik bağlantılar içerebilir. bu nedenle, verilerinizi paylaşmadan önce diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

rap90'ın 18 yaşının üzerindeki kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır. eğer 18 yaşının altındaki kişilere ait kişisel verilerin işlendiğinden haberdar olursak, bu veriler derhal silinecektir.

kvkk'nın 11. maddesi kapsamında [email protected] adresine sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizle başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kvkk'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

rap90'da bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. ayrıntılı bilgi için aşağıda çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde türk hukuku uygulanacak olup; istanbul merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

gizlilik politikamız'daki değişiklikler, rap90 hesabı olan kullanıcılara bildirilmektedir. rap90 hesabınız bulunmuyorsa, gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.

gizlilik politikamız, 30.09.2021 tarihinde güncellenmiştir.


çerez politikamız


çerez politikamız, gizlilik politikamızın bir parçasını oluşturur.

https://rap90.com/ ve https://sozluk.rap90.com/’un (“rap90”) temel işlevselliğini sağlamak, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, trafiği analiz edebilmek, rap90'ı nasıl kullandığınızı anlayabilmek için çerezler kullanıyoruz. çerez politikamızı, size rap90’da kullanılan çerezler ve bunlara ilişkin yapabileceğiniz seçimler hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

rap90'da bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. “tüm çerezleri kabul et” seçeneğini tercih etmeniz halinde çerez kullanımına izin vermektesiniz.

çerez nedir?


çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir.

çerezler hakkında daha fazla bilgiye www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org url adresinde bulunan internet sitelerinden erişebilirsiniz.

hangi tür çerezleri kullanıyoruz?


oturum çerezleri: rap90'da dolaşırken geçici hafızada yer alan ancak internet tarayıcınızı kapattığınızda silinen çerezlerdir.

kalıcı çerezler: belli bir tarihle ya da süreyle sınırlanmış olan bu tarih ya da süre sonunda kendiliğinden silinen veya tarafınızdan silinene kadar sabit diskinizde kalan çerezlerdir.

zorunlu çerezler: rap90'ın doğru şekilde işlemesini sağlayan giriş ve form doldurulması, tema ayarlarının belirlenmesi, rap90'a erişimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve benzeri türdeki işlevler için kullanılan çerezlerdir. bu çerezler için onayınız aranmamaktadır. yine de bu çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan engelleyebilirsiniz. bu durumda rap90'ın bazı kısımları doğru şekilde çalışmayabilir.

3. taraf çerezleri: kendi çerezlerimize ek olarak reklam ağları ile diğer iş ortaklarımız (“3. taraf”), sizin rap90'ı ve diğer internet sitelerini önceki ziyaretlerinize dayalı olarak reklam sunmak da dahil olmak üzere size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlanması amacıyla tarayıcınıza yerleştirilen çerezlerdir.

rap90'da hangi 3. taraf çerezleri kullanılıyor?

* google analytics

3. taraf çerezlerinin kullanılması aracılığıyla rap90'ın trafiği izlenerek ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlanır.

daha fazla bilgi için: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

bu çerezlerden vazgeçmek için: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


* google ad manager

3. taraf çerezleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz edilerek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır.

daha fazla bilgi için: https://policies.google.com/technologies/ads

bu çerezlerden vazgeçmek için: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated


* diğer 3. taraf çerez türleri

3. taraf çerezleri kullanılarak çevrim içi deneyiminizi iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz ederek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi ile rap90'a erişimin sürdürülebilirliği sağlanır.

(yukarıda sayılan 3. taraflara ait linkler aracılığıyla ulaşacağınız içeriklerin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

rap90'da çerezler hangi amaçlarla kullanılıyor?


rap90'da çerezler, genel olarak size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlamak ve rap90'ı geliştirmemize yardımcı olması amacıyla kullanılıyor olup; bu çerezler sayesinde aşağıdaki hedefler gerçekleştirilebiliyor.

  • reklamlar için hedeflenen kitleye erişilerek sizin kendi ilgi alanlarınıza uygun reklamlar görmenizi ve aynı reklamları tekrar tekrar görmemenizi sağlamak
  • içerik ve reklamları kişiselleştirmek
  • rap90'ın trafiğini analiz etmek
  • rap90'ı nasıl kullandığınızı anlamak

çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

çerezleri, tarayıcınız buna imkan sunuyorsa tarayıcı ayarlarını düzenleyerek yönetebilirsiniz. bu şekilde tüm çerezleri reddedebilir, sabit diskinize bir çerez kaydedilmeden önce uyarılabilir, sadece belirlediğiniz internet sitelerinin çerezlerini kabul edebilir, önceden kabul ettiğiniz çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz.

rap90'da yer alan 3. tarafların çerezlerinden eğer imkan sunuyorlarsa ilgili 3. şahsın internet sitesini ziyaret ederek vazgeçebilirsiniz.

rap90'da yer alan çerezleri reddetmeniz durumunda rap90'da yer alan özellik ve fonksiyonların bir kısmını kullanamayabilirsiniz.

rap90'a farklı tarayıcılardan ve/veya cihazlardan erişiyorsanız, bu tarayıcı ve cihazların her birinin çerez ayarlarının seçiminize uygunluğunu kontrol etmelisiniz.

çerez politikamız’daki değişiklikler, rap90 hesabı olan kullanıcılara bildirilmektedir. rap90 hesabınız bulunmuyorsa, çerez politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.

çerez politikamız 30.09.2021 tarihinde güncellenmiştir.